Image

Økonomi

Ved indflytning aftales skriftligt betalingen for serviceydelser på Bakkely. Priserne er fastsat af Ringkøbing-Skjern Kommunes Social- og Sundhedsudvalg og reguleres en gang årligt.

  • Forplejning
  • Vask
  • Personlige artikler

Disse ydelser er valgfrie. Betalingen sker månedsvis forud. Valgfrie ydelser kan vælges fra med 1 måneds varsel til hver den første.

Huslejen og mulighed for at søge boligydelse, kan man høre nærmere om ved henvendelse til Bakkely.