Image

Pladser

Bakkely har 38 plejeboliger, hvoraf mange er velegnet til, at ægtefæller kan bo i lejligheden. Otte lejligheder er for demente med særlige behov. Der er indgået driftsoverenskomst med Ringkøbing-Skjern Kommune.

I tilknytning til Bakkely er der desuden 18 ældreboliger, hvor personalet fra Bakkely yder hjemmehjælp og hjemmesygepleje. Personer, der bor i ældreboligerne, er velkommen til at deltage i aktiviteter på Bakkely, og der er mulighed for at købe maden på Bakkely.

Bakkely står altid til rådighed for en samtale og viser gerne plejehjemmet frem.

Ledige pladser

Tildeling af pladser på Bakkely prioriteres i den rækkefølge, der aktuelt er behov for.

For at ansøge om en plads på Bakkely skal man være visiteret til en plejebolig af sin hjemkommune. Det er visitationen, der afgør om man kan visiteres til plejehjem. Ved visiteringen har man mulighed for at oplyse, hvor man gerne vil på plejehjem. Visitationen vil så give besked til Ringkøbing-Skjern Kommune, hvis man ikke allerede bor i kommunen.