Image

Dagligdagen

På Bakkely har man sin egen lejlighed, hvor man kan have sit eget privatliv. Samtidig er der mulighed for aktiviteter og fællesskab med andre.

Der er et køkkenalrum, hvor man kan spise og hygge sig sammen med naboer.

Der er en række fælles aktivitetstilbud, f.eks. andagt dagligt og gudstjenester to gange månedlig. Gudstjenesterne holdes på skift af forskellige præster.

Desuden er der en aktivitetsstue, hvor der foregår mange forskellige ting. Det er muligt at deltage i f.eks. musik og sang, gymnastik, ture i det fri, historieoplæsning, deling af minder fra gamle dage, salmesang og besøg af børn.

Bakkelys vennekreds afholder i samarbejde med aktivitetsleder og plejehjemmet forskellige arrangementer i årets løb. Det er blandt andet påskemarked, banko, midsommerfest, temadage, høstfest og julemarked, hvor man har mulighed for sammen med familie og andre at få nogle hyggelige timer.

Vennekredsen stiller desuden en minibus til rådighed, som bruges flittigt til ture og besøg i området.

Se aktivitetskalender