Image

Om Bakkely

Værdier

Plejehjemmet Bakkely drives på baggrund af det kristne livs- og menneskesyn. Derfor tager vi afsæt i følgende værdier:

Diakoni og sundhed:

 • Plejehjemmet Bakkely vedkender sig kristendommens historiske forpligtelse til at udøve diakoni. Det betyder, at vi ønsker at tjene og vise omsorg for vores beboere, og at lindre og hjælpe i forhold til sygdom og social udsathed.
 • Samtidig ønsker Bakkely at hjælpe vores beboere med al den viden og kunnen, som er tilgængelig i sundhedsvæsenet.
 • Plejen arbejder på at helbrede, vedligeholde funktionsniveau, lindre, og udvise omsorg, når livet er sårbart.
 • I den palliative indsats har Bakkely fokus på pleje og omsorg og at skabe rammen for at den døende kan få en værdig afsked med livet.

Hjemlig:

 • Alle har brug for et hjem, hvor man er elsket, set, hørt og hjulpet. På Plejehjemmet Bakkely ønsker vi at være et trygt og varmt hjem for den enkelte beboer.
 • På Bakkely lever vi i gensidig respekt for hinanden med plads til den enkeltes livs- og menneskesyn.
 • Den enkeltes livshistorie er værdifuld for Bakkely, da menneskets identitet blandt andet defineres ud fra livshistorien.
 • Den enkelte hører ikke kun til i det menneskelige fællesskab, men er også en del af og forbundet med naturen. Vi ønsker, at naturens og skaberværkets mangfoldighed også spiller en vigtig rolle på Bakkely.

Frihed til tro:

 • Alle mennesker har brug for plads til forskellighed og for at kunne træffe frie livsvalg.
 • Plejehjemmet Bakkely ser sig selv som en særlig mulighed blandt mange forskellige i valget af plejehjem. Vores særkende er vores optagethed af den kristne tros udfoldelse i hverdagslivet.
 • Bakkely tilbyder medvandring med trøst og opmuntring til at leve et kristent liv, som det beskrives i Bibelen. Vi vil ikke pege fingre ad nogen, men vi ønsker at pege på de muligheder, der findes i den kristne tro.
 • Ved livets afslutning er Bakkely særlig opmærksom på beboerens sjælefred, og ønsker at hjælpe beboeren til at tage afsked med livet med ro og med tryghed. Vi taler respektfuldt herom.
 • Vi værner om den enkeltes religionsfrihed, selvbestemmelsesret og ytringsfrihed. Det er værdifulde og dyrt købte rettigheder, som kendetegner et frit og demokratisk samfund.

Sammen er vi stærke:

 • Bakkely er optaget af fællesskab og samarbejde. Det gælder samarbejdet med beboerne, men også de pårørende og frivillige.
 • På Bakkely forstår vi det enkelte menneske som en helhed af krop, psyke og sjæl, som ikke kan trives uden at være socialt forbundet med medmennesket.
 • På Bakkely rækker vores fællesskab ud over os selv. Vi ønsker at være forbundne med vores vennekreds og andre frivillige, med vores by og lokalsamfund i Videbæk, og med Ringkøbing-Skjern Kommune.

Fordi Bakkelys værdier er det kristne livs- og menneskesyn, betyder det så, at Bakkely er et særligt godt og mere rigtigt plejehjem? Nej. Det betyder blot, at Bakkely spejler sig i kristendommen og derfra virker, erfarer og udvikler sig.

Ledelse

Leder:
Kaj Kristensen
tlf. 9717 2100
E-mail: kaj.kristensen@rksk.dk

Bestyrelse

Bestyrelsen er valgt af Luthersk Mission i Vestjylland. Bakkelys bestyrelse har det overordnede ansvar for Bakkely og Bakkelys værdier. Bestyrelsen består af Tove Kristensen, Lena Storgaard Pedersen, Hans Møller Knudsen, Jacob Høeg og Mette Birkmose Nielsen.

Bestyrelsesformand:
Tove Kristensen
tlf. 40370069
E-mail brinkkristensen@gmail.com

Bosiddende i Videbæk.

Bestyrelseskompetencer:

 • Lokalpolitik
 • Handicap og Psykiatri
 • Selvstændig erhvervsdrivende
 • Frivillighed

Næstformand:

Hans Møller Knudsen, bosiddende udenfor Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune

Bestyrelseskompetencer:

 • Økonomi
 • Ledelse af drift og personale
 • Tidl. pårørende

Betty Nørremark Jensen
Social- og sundhedsassistent på Bakkely
Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen

Jakob Høeg, bosiddende i Holstebro

Bestyrelseskompetencer:

 • Offentlig forvaltning
 • Ledelse af drift og personale
 • Økonomi
 • Frivillighed

Lena Storgaard Pedersen, bosiddende i Videbæk

Bestyrelseskompetencer:

 • Tidl. offentlig forvaltning i Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Frivillighed
 • Stort kendskab til Bakkelys målgruppe

Mette Birkmose Nielsen, bosiddende i Videbæk

Bestyrelseskompetencer:

 • Hjemmevejleder i Handicap og Psykriatri på privat bosted
 • AMR i sit offentlige virke
 • Frivillighed

Boligforening

Bakkelys boligforenings-bestyrelse består af 7 personer.

Administrator: Lars Andersen la@dinpar.dk

Vennekreds

Bakkelys vennekredsbestyrelse består af 5 personer valgt fra vennekredsen. Desuden deltager 1 fra bestyrelsen og 1 fra personalet, aktivitetsleder og leder.

Vennekredsens formål er at skaffe midler og stå for aktiviteter, som kan forskønne og berige hverdagen for beboerne på Bakkely. Har du lyst til at være medlem, så ring til formand Karin Højland tlf: 9717 2851