Image

Om Bakkely

Værdier

Bakkelys værdier bygger på det kristne livs- og menneskesyn. I praksis betyder det:

  • At vi ser hvert enkelt menneske som værdifuldt, unikt og skabt af Gud i Hans billede, som noget fint og godt.
  • At vi må møde hinanden som ligeværdige, værdifulde og elskede af Gud.

Nøgleord i hverdagslivet er åbenhed og tillid. Vi bestræber os på, at den enkelte mødes med:

  • Respekt og oplever sine værdier, holdninger og levemåde rummet.
  • Støtte til at videreføre egen identitet både i privatlivet og fællesskabet.
  • Tilbud, der støtter livsglæde og imødekommer med- og selvbestemmelse.
  • Høj faglighed i pleje og omsorg, givet med stor lydhørhed, nærvær og varme.

Ledelse

Leder:
Kaj Kristensen
tlf. 9717 2100
E-mail: kaj@kristensen@rksk.dk

Bestyrelse

Bestyrelsen er valgt af Luthersk Mission i Vestjylland. Bakkelys bestyrelse har det overordnede ansvar for Bakkely.
Bestyrelsen består af Tove Kristensen, Lena Storgaard Pedersen, Knud Erik Dyrvig, Jacob Høeg og Hans Møller Knudsen.

Bestyrelsesformand:
Tove Kristensen
tlf. 40370069
E-mail brinkkristensen@gmail.com

Tove Kristensen 49 år, bor i Videbæk.
Uddannet pædagog, arbejdet med udviklingshæmmede i botilbud.
Fagligt focus: sene hjerneskader, psykiatri, AM- arbejdsmiljø, kommunikation og ledelse.
Har arbejdet på Bakkely, Vangen i 2007- 2008

Jakob Høeg 44 år
Gift og bor i Holstebro
Direktør på social- og sundhedsskolen Skive- Thisted- Viborg siden 2017
Har tidligere arbejdet med visitation og tilsyn.

Betty Nørremark Jensen
55 år
Møltrupvej 107, Vildbjerg
Social- og sundhedsassistent på Bakkely
Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen

Jeg hedder Hans Møller Knudsen. Jeg bor på en gård, 3 km nord for Videbæk, gift og far til to børn. Min mor er beboer på Bakkely.

Lena Storgaard Pedersen
Bor i Videbæk
Kontorassistent på Center Bakkehuset

Knud Erik Dyrvig
Gift og bosiddende udenfor Astrup
Selvstændige anlægsgartner

Beboer-pårørenderåd

Bakkelys beboer-pårørenderåd består af 9 personer,
5 valgt mellem beboere og pårørende, 1 repræsentant fra ældrerådet, 1 medarbejderrepræsentant
1 fra bestyrelsen og den daglige leder.

Boligforening

Bakkelys boligforenings-bestyrelse består af 7 personer.

Administrator:
Lars Andersen la@dinpar.dk

Vennekreds

Bakkelys vennekredsbestyrelse består af 5 personer valgt fra vennekredsen. Desuden deltager
1 fra bestyrelsen og 1 fra personalet, aktivitetsleder og leder.

Vennekredsens formål er at skaffe midler og stå for aktiviteter, som kan forskønne og berige hverdagen for beboerne på Bakkely.
Har du lyst til at være medlem, så ring til formand Karin Højland tlf: 9717 2851